Fem els apartats i els grups de treball

El nostre institut treballa d’una forma col·laborativa per grups d’unes quatre,cinc o sis persones. Per organitzar-nos primer parlem entre tots quina part fa cadascun del treball i la repartim.

Al fer els grups intentem equilibrar-los, i potenciem que els nens/nenes es puguin conèixer i fer-se’n amics entre ells.

Normalment, els temes de treball tracten de coses que podran servir-nos a la vida quotidiana quan siguem grans. Són temes molt interessants i educatius.
Enguany, dins del TGPE (Treball Globalitzat per Proposta Externa) és sobre el Rec Comtal. Hem fet sis grups de tres/quatre persones i hem repartit els temes de la següent manera: Toponímia, l’Arqueologia, l’Aqüeducte Romà De Barcino, Edat Mitjana, Edat Contemporània i Cartògrafs. Després vam haver de fer unes presentacions orals sobre cada tema, i finalment una posada en comú de totes les parts.