Toponímia

La toponímia és el conjunt de noms d'un indret, és a dir, els noms de lloc. En aquest cas parlarem, no només de les poblacions sinó també dels carrers de Barcelona.
A Barcelona hi ha carrers que s'han designat amb noms de metges, reis, polítics, religiosos... També hi ha carrers relacionats amb fets o situacions o noms d'oficis... A Barcelona podem trobar carrers amb els noms del nostres avantpassats, com els ibers, els romans, els jueus, musulmans i cristians. Tanmateix, els noms dels carrers s'han anat canviant amb el pas del temps.
En aquest sentit, a la ciutat de Barcelona, hi ha noms de carrers que estan relacionats amb el Rec Comtal o amb l'aqüeducte Romà de Barcino. Els noms dels carrers ens recorden l'aigua, els oficis que tenien a veure amb el Rec o la mateixa sèquia. A continuació, aquí us mostrem els carrers que estan relacionats amb el Rec Comtal o amb l'aqüeducte Romà de Barcino:


Carrer de la Foradada (Vallbona): Prové d'una roca que va existir fa poc que passava pel Rec Comtal.
Via Favència (La Prosperitat): Part de la titulació de la ciutat romana que era Barcelona, Civitas Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino.
Carrer del Pont (Sant Andreu): Conduïa al pont bastit sobre la sèquia Comtal.
Carrer del Rec (Barri Gòtic): Als segles XII i XIII el carrer era un curs d'aigua, per on desguassaven les aigües sobreres del rec Comtal, que donava moviment als molins abans de perdre's al mar.
Carrer de la Sèquia Comtal (Clot): Segueix parcialment l'antic traçat de la sèquia Comtal que conduïa les aigües de Montcada a Barcelona.
Carrer del Rec Comtal (Sant Pere): Hi passaven les aigües del Rec Comtal.
Carrer Reixagó (Montcada i Reixac): Repartidor on es materialitzà el conveni entre les dues parts per a la justa distribució de l'aigua: un terç per a l'Ajuntament de Barcelona i dos per a a la Junta de regants de la Sèquia.
Carrer Mina (Montcada i Reixac): Prové de la mina de Montcada.
Carrer Molí (Vallbona): Fa referència al vell molí que hi va haver a la cruïlla amb el carrer Reixagó.
Carrer del Torrent de la Perera (Trinitat Vella i Trinitat Nova): Prové d'un Torrent d'aigua que passava pel Rec Comtal.
Carrer Pont (Vallbona): Prové del pont de Vallbona que hi ha sobre el Rec Comtal.
Carrer de la Blanqueria (Sant Pere): Lloc on els assaonadors adobaven les pells.
Carrer dels Assaonadors (Sant Pere): Hi eren establerts els menestrals assaonadors de pells o de cuirs i feien servir l'aigua del Rec Comtal.
Carrer Regomir (Barri Gòtic): Prové del Rec del Comte Mir.