Arqueologia

L’arqueologia serveix per descobrir com vivien en èpoques anteriors a la nostra i ho fan analitzant les restes materials.  Amb l’arqueologia experimental hem pogut saber per a què servien i com es construïen les eines que es feien servir. També hem conegut com funcionaven els molins i les fargues que funcionaven amb energia hidràulica del Rec Comtal. I hem descobert que es va construir al segle X d.C.


Tanmateix, no és 100% segur perquè cada vegada que troben una nova resta del Rec ens adonem que podria ser més antic. I és que la història es reescriu a cada troballa. Sabem que l’aigua que portava el Rec movia els molins fariners, les forges i creiem també  que feia funcionar la fàbrica de Fabra i Coats.  

 Tram del Rec Comtal amb el pont al fons de la imatge que creua el carrer del Dos de Maig. Foto: Iñaki Moreno (ATICS)

font: servei d'arqeuologia de Barcelona
Tram del Rec Comtal amb el pont
al fons de la imatge que creua el carrer del Dos de Maig.