Fem l'avaluació

L’avaluació consistia en unes preguntes que vam respondre sobre uns vídeos que vam veure sobre el Rec Comtal. També el treball que va fer cada grup i la seva exposició. L’avaluació està posada en una rúbrica. Cada grup de treball va fer tres preguntes per estudiar per l’examen. Vam fer l’examen i els que van suspendre van haver de fer una recuperació. Finalment, cadascú va fer una part del bloc.